Pilnie proszę o pobranie (link poniżej) i wypełnienie oraz dostarczenie kart uczestnictwa bez wpisywania nazwy reprezentacji.

http://content.kochamsport.pl/tocs/dmme2015/karta_ind_2015.pdf

Powołani na Deichmanna z rocznika 2007:

Mateusz Straszewski
Mateusz Sobkowiak
Adam Kaczyński
Antoni Kołodziej
Wojciech Wołczyński
Jakub Witkowski
Jan Montwiłł
Szymon Michalak
Tymoteusz Stacherzak
Kazimierz Wymysłowski