Proszę o pilne dokonanie wplat u Adama Iwańczuka taty Adriana oraz pobranie i wypełnienie deklaracji uczestnictwa (link poniżej)

http://content.kochamsport.pl/tocs/dmme2015/karta_ind_2015.pdf

Powołani zawodnicy:

Jaku Kurowski
Olaf Steinke – Wawrzyniak
Wojciech Sadowski
Filip Głowacki
Mateusz Skobel
Kacper Mochol
Karol Wysocki
Adrian Iwańczuk
Patrycja Karczmarczyk
Mateusz Kaczorek